Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada  
•   Principal  •  Descargas  •  Tu Cuenta  •  Foros  •
Autora y artículos

1.- Titulación Académica

2.-Experiencia Profesional

3.-Publicaciones

4.-Conferencias

5.-100% YouTube

Desmontando el catalanismo, por Teresa Puerto

1.-Lengua Valenciana una lengua suplantada, justificación

Teresa Puerto Ferre, Cronología historica de la Lengua Valenciana

1.-Cronología Histórica de la Lengua Valenciana, justificación

2.-Carta als lectors

3.-Material plagio a Garcia Moya

4.-Lengua Valenciana: Suplantación y resistencia , siglos XIX y XX

Teresa Puerto, desmontando el catalanismo

1.-Simó Santonja Decà RACV , opinió Cronologia

Desamparados Cabanes y Teresa puert, desmontando el catalanismo

1.-Artículo de Amparo Cabanes sobre los repobladores del Reino

2.-Repartiment i Antropinimia, Revista de Filologia valenciana

AUTORES VARIOS

1.- Entrevista Rodriguez Adrados (I)

2.-Entrevista Antonio Ubieto Arteta (LVLS)

ARTICULOS DE GALBIS

Teresa Puerto, desmontando el catalanismo

1.-La mentira de la repoblación catalana. Agustí Galbis

2.- La mala fama catalana, por Agustí Galbis

3.-Todos los artículos de Agustí Galbis

El Temple de Valéncia  (Orden de Montesa)

DIALECTO BARCELON͠Í 20 DEFINICIONES.

Lengua catalana, catalan infame e infecto dialecto barceloni

JOAN BELDA LITOGRAFÍAS

Litografías Joan Belda sobre Valencia

VIÑETAS SATÍRICAS

Viñetas teresafreedom.com

IOCUNDA ARS - VIÑETAS

Menu
icon_home.gif Web-MenShow/Hide content
tree-T.gif Reviews
tree-T.gif Recomiendanos
tree-T.gif enlaza
tree-T.gif Contacto
tree-T.gif Content
tree-T.gif Buscar
tree-T.gif FAQ
tree-L.gif Staff
· Secciones
icon_community.gif DiscusionShow/Hide content
tree-T.gif Foros
tree-T.gif Libro Visitas
tree-L.gif chat
favoritos.gif NoticiasShow/Hide content
tree-T.gif Temas
tree-T.gif enviar noticia
tree-L.gif Archivo de noticias
som_downloads.gif Descargas y EnlacesShow/Hide content
tree-T.gif Descargas
tree-L.gif Enlaces
icon_poll.gif EstadisticasShow/Hide content
tree-T.gif Estadisticas
tree-T.gif Top 10
tree-T.gif Encuestas
tree-L.gif Lista Usuarios
icon_members.gif InformacionShow/Hide content
tree-T.gif Tu cuenta
tree-T.gif Diario
tree-L.gif Gente Online
nuke.gif ComunidadShow/Hide content
tree-T.gif TruZone
tree-T.gif Khakism4
tree-T.gif Songohack
¿COMUNITATS HISTÓRIQUES... o HISTÉRIQUES?
General

COMUNITATS  HISTÒRIQUES.... O HISTÈRIQUES? 

La  repetida  cantinela de “comunitat històrica” corejada  per les tres autonomies privilegiades: catalana, basca i gallega ,  sempre ha segut un reclam d'engatussament, llançat als nassos de tots els atres historics Regnes d'Espanya,.Objectiu? : crear complexos en els atres i, al mateix temps, generar grans privilegis per a si mateixos...

Pero  d'a on naix esta cacicada exlusivista  de voler  ser més i millor qu´els atres?. Perque naix de l'EGOISME infinit i de l'ambició sense limits d'uns cacics que varen  tirar una accelerada carrereta alla  pel 1932  i, aprofitant-se del caos i debilitat republicans, varen arramblar en  una denominació que,en realitat,  NO  te  ni la mes mínima validea històrica . Es pur  barbarisme històric:una regió  nomes pot ser lo que, històricament, ha segut sempre; i NO es, lo que s´ha volgut inventar d´ella ...El veterà intelectual  Americo Castro , en el seu llibre postum: “El nom i el quí dels espanyols”(Taurus,1999) ens dóna una definició redona d'estos `magicians de la cienciaficción´:”El nacionalisme separatista te  els seus orígens en els rics del lloc, es a dir, en els senyors feudals encara pervivients, en  un ramalada de caciquisme” . Es a dir, que ha segut una oligarquia provinciana la que ha perpetuat un sistema de “castes” afavorit per les    idees antañones, les creencies religioses , patriòtiques, localistes i terruñeres. Ha segut “l´ ignorància perpetuada la que ha cultivat els tòpics del victimisme, l'autocompassió i l'aldeanisme engrandit com a sobiranisme i racisme” .. En resum, es la volta del feudalisme medieval, en l'ajuda del terror com a soport vehicular “d´els neo_senyors feudals” .

La denominació de “històrica” per a l'autonomia catalana es “modelníssssima!” : data del 9 de setembre  de 1932 quan les Corts  Republicanes d'Azaña varen ratificar l'Estatut Catalá per 114 vots contra 24. Des del 12 d'abril de 1931 el caudillet cacic de l'esquerra separatista catalana, el coronel militar Francesc Maciá (un valencià, naixcut en Crevillente)  s'havia anticipat  a Madrid en la proclamació de la II República (bastarda) Espanyola quan va dir allò de : “En nom del Poble de Catalunya, proclame l´Estat Catalá” ..

Això de “l´estat catalá” no va ser acceptat en  Madrid i, després de “negociacions”  entreguistes,  l'expressió va ser substituïda, posteriorment, per “Generalitat Catalana”; Al poc,  va quedar convenut un procediment de relacions constitucionals equitatiu pera les dos parts. La Constitució  Republicana estipularia, més tart, els Estatuts locals que passarien a regir la vida regional .

A pesar de tot, l´Estatut Catalá  va provocar una oposició considerable en el rest d'Espanya pels aparences de separatisme sospitós  que hi ha hagut, sempre, darrere de tota inciativa dels cacics feudals catalans.

(to be continued .....)

Enviado el miércoles, 09 de abril a las 22:35:16 por teresa
Anónimo escribió: Re: ¿COMUNITATS HISTÓRIQUES... o HISTÉRIQUES? (Puntuación 3)
Veste'n a mamar
2008-04-14 12:50:17
Responder
Anónimo escribió: Re: ¿COMUNITATS HISTÓRIQUES... o HISTÉRIQUES? (Puntuación 3)
En esta web solo se aceptan argumentos basados en documentos históricos y archivos no falsificados.Insultar sabemos todos, pero ARGUMENTAR sólida e intelectualmente sólo saben hacerlo aquellos que son civilizadamente DEMOCRATICOS y hay mucha falta de cultura democrática en nuestro querido Reino de España..
TERESA
2008-04-14 14:27:14
Responder
Anónimo escribió: Re: ¿COMUNITATS HISTÓRIQUES... o HISTÉRIQUES? (Puntuación 3)
Ja i fer demagogia tambè
2008-04-15 08:32:39
Responder
Anónimo escribió: Re: ¿COMUNITATS HISTÓRIQUES... o HISTÉRIQUES? (Puntuación 3)
La demagogia falseja els acontenyments historics i els fets que aci están reflexats han segut trets dels archius historics i dels Diaris de Sesions del Parlament Español i son la realitat viva que tan poc agrada als nazi_onalismes feudals d´eixa casta anganyadora i antidemocrática que vol transformar el Regne d ´Espanya en feudalisme migeval de déspotes aprofitats. I que volen tindre al poble somés baix la bota ,per mig del terrorisme.

El intelectua de Chekia Vacklav Havel , "héroe de la Primavera de Praga" durant la dictadura comunista, va dir a la caiguda del Mur de la Vergonya:"Els totalitarismes del Socialisme Real (comunisme) renaixerán baix la máscara dels nazi_onalismes déspotes"=(en Espanya, comunitats histériques)

I va ser profetic.

Definirse "comunitat histórica" per haver fet una accelerada carrereta en un moment caótic, aprofitan-se de la debilitat del Sistema , i pera explotar als demés, es inmoral i antidemocrátic.

Moltes gracies per el teu comentari.
TERESA
2008-04-15 15:04:00
Responder
Anónimo escribió: Re: ¿COMUNITATS HISTÓRIQUES... o HISTÉRIQUES? (Puntuación 3)
Acontenyments que ve d'acontenyr?
2008-04-15 20:57:53
Responder
Anónimo escribió: Re: ¿COMUNITATS HISTÓRIQUES... o HISTÉRIQUES? (Puntuación 3)
No, acontenyir ve de acontényer =Diccionari Ortogràfic de la Real Academia de Cultura valenciana.

En catalanufo es : "esdeveniment" , un galicisme inventat per el químic Pompeu Fabra al fabricar el panocho barceloní en el seu laboratori montat per el fasciste Prat de la Riba pera suplantar la nostra historica Llengua Valenciana.
TERESA
2008-04-16 22:49:30
Responder
Anónimo escribió: Re: ¿COMUNITATS HISTÓRIQUES... o HISTÉRIQUES? (Puntuación 3)
ah clar catalanufo, la que no insultaba i atenia a raons. Tu que defens la llengua del poble te gracia que intentes recuperar una paraula que no gasta ningú actualment, que es precisament el que defeneu vosaltres linguistes de pacotilla
2008-04-28 11:02:10
Responder
Anónimo escribió: Re: ¿COMUNITATS HISTÓRIQUES... o HISTÉRIQUES? (Puntuación 3)
El(s) catalanufo(s) no es insult, i no es meu el invent: es un terme descriptiu utisat en la década dels ´60 pera definir als traidors valencians que s´en anaven a Montserrat per al "brainwashing" mutante i que tornaven "kolonisats" al Regne convertits en "komisaris" del Big Brother.CAT pera "redimir-nos i convertir-nos" al timo-DOGMA supremo. Es un terme perfecte pera definir lo que el investigador catalá Pare Batllori califica de "infame e infecte dialecte barceloni".

El barceloní es catalanufo i viceversa i ningú d´els dos li arriba a la sola de la sabata de la nostra histórica LLENGUA VALENCIANA.

Son termes descriptius.

"Llingüistes de pacotilla" son els mercenaris "fidelisats" de la ret internacional de "lectorats-universitaris-juan-palomo" (yo-me-lo-guiso-yo-me-lo-como, pagats per la Generalitat Catalana pera contar mentires internacionalment i que ningú Romanista rigurós podem creure.
2008-04-28 23:53:17
Responder
Anónimo escribió: Re: ¿COMUNITATS HISTÓRIQUES... o HISTÉRIQUES? (Puntuación 3)
Em fa gracia que digués ningún romanista serios, sols cal pegar una ullada a qualsevol universitat i ningú vos pren seriosament, de fet no existeix cap identificador internacional per al valencià, ja heu intentat crear un iso de codificació de llengua i vos han dit que aneu a merejar a un altre lloc. Així que no parles de romanistes seriosos, la metodologia científica es crea per metodologia i consens i en eixe sentit els filolegs que no pensen com tu son majoria
2008-04-29 08:56:45
Responder
Anónimo escribió: Re: ¿COMUNITATS HISTÓRIQUES... o HISTÉRIQUES? (Puntuación 3)
Per cert fes-te mirar eixe odi contra el catalans, no ho entendré mai, i més quan per allí dalt ni se'n recorden que existim per aci baix
2008-04-29 08:59:23
Responder
Anónimo escribió: Re: ¿COMUNITATS HISTÓRIQUES... o HISTÉRIQUES? (Puntuación 3)
1.Els que hem visitat nombroses universitats internacionals on hi ha “lectorats catalanís-juan –palomo.. yo-me-lo-guiso-y-yo-me-lo-como”-i hem analisat en ells el procés de “fabricació artificial” d'eixos lectorats del panocho barceloni, plens de noms catalans , ademés de sponsorisats i mantinguts des d'Espanya per la Generalitat Catalana a costa dels impostos que paguem els espanyols, hem descobert lo que és eixe gran FRAU del “consens internacional” o del "cientifisme que ens recolça internacionalment" (tot mentira) perquè es tracta d'una ret de comissaris pagats i fidelisats pera que diguen eixa gran mentira de que el "dialecte barceloní" és una llengua històrica i la facen passar per “científica” , cosa que és TOTALEMENT FALSA. La llista d'eixos lectorats/comissariats "fidelizados" està inclus publicada.
-
2. La garra nazi_onalista catalana ha sabut fer arribar els seus tentáculs-rockefeller a les agències "reparte-vitolas" i “fabricants” dels ISO de codificació lingüística que estan venudes al millor postor : els que les coneixem , sabem que l'última denegació de l'ISO a la històrica LLENGUA VALENCIANA ha segut producte vil de l'interés crematístic tan ben remunerat per la Gran Multinacional de la Mentira Catalana . Eixa es la raó de la denengació i NO atra.

El podrit sistema electoral espanyol, totalment antidemocràtic, posa en mans de les avares minories catalana i basca els milers de milions del resto d'Espanya . I la catalana els utilisa en predicar pel mon les mentires que tots coneixem : que Catalunya ni te llengua-és un dialecte- (per això ens volen robar els nostres escriptors valencians) , ni te bandera cuatribarrada (se l'han furtat als aragonesos) , ni han segut REGNE com València , i cobrixen els seus complexos i les seues vergonyes derramant a cabaços DINERS, NACIONAL I INTERNACIONALMENT pera comprar voluntats : EIXE és el secret.

3.Yo soc membre de la "Anti-lie League" (=la Liga Contra la Mentira) y el meu despreci (mai odi), per questió de principis, va dirigit al nazi-onalisme catalaní embustero i lladre. Res mes.

Moltes gracies per el teu comentari
TERESA
2008-05-15 00:14:23
Responder
No se permiten comentarios Anónimos, Regístrese por favor
 
Enlaces Relacionados
 Más Acerca de General
 Noticias de teresa


Noticia más leída sobre General:
MARCA HISPANICA CATALANA y TRATADO de CORBEIL (1258)

Votos del Artículo
Puntuación Promedio: 0
votos: 0

Por favor quédate un segundo y vota por este artículo:

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo


Opciones

 Versión Imprimible  Versión Imprimible

 Enviar a un Amigo  Enviar a un Amigo

Todos los logos y marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quienes los escriban, lo demás 2002 por mi.
Cronología histórica de la Lengua Valenciana
RACV , Real Academia

Puedes poner en tu web nuestras noticias usando el backend.php o ultramode.txt

Web de Teresa Puerto Ferre.:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::